Seznam prihlasených na konferenci XXXII DIDMATTECH 2014 View entries Back to the site

Závazná přihláška na konferenci XXXII DIDMATTECH 2014

  1. Pro každého účastníka musí být úplně vyplněná samostatná přihláška
  2. Položky označené * jsou povinné
  3. Po odeslání přihlášky již nebude možné údaje přímo editovat, pouze můžete zastat e-mail na adresu havelkam@pdfnw.upol.cz, kam můžete uvést změny ve vaší přihlášce nebo ji zrušit.
  4. Pozn.: pro správnou funkci výpočtu výše poplatku je nutno mít aktivován JavaScript (není-li aktivní, zobrazují se místo příslušné částky pouze otazníky).

* Osobní účast:  
* Vystavit fakturu:  
* Příjmení:  
* Jméno:  
* Tituly:  
* Název pracoviště (katedra, ústav...):  
* Město:  
* Ulice:  
* Číslo popisné:  
* Telefon:  
* Fax:  
* Email:  
Počet příspěvků:   Výše poplatku: ,- Kč
                       nebo: ,- EUR
Název 1. příspěvku v jazyce přednesu:
Název 1. příspěvku v anglickém jazyce:
Název 2. příspěvku v jazyce přednesu:
Název 2. příspěvku v anglickém jazyce:
Název 3. příspěvku v jazyce přednesu:
Název 3. příspěvku v anglickém jazyce:
Název 4. příspěvku v jazyce přednesu:
Název 4. příspěvku v anglickém jazyce:


 Optimalizováno pro Mozilla Firefox
EPřihlášky (c) Milan Klement 2005