Přihlašovací systém Soubory

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita J. Selyeho v Komárne

University of West Hungary - Apáczai Csere János faculty in Győr
Trnavská univerzita v Trnave
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Katedra technické a informační výchovy Pedagogickej fakulty UP v Olomouci
Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove
Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowsky, Rzeszów
Instytut Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Vás zvou na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci

XXVII. D I D M A T T E C H 2014

organizovanou pod záštitou rektora Univerzity Palackého
prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D.

a děkana Pedagogické fakulty
doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. Ing-paedIGIP

19. - 20. června 2014, Olomouc
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

úvodní stránka | přihlašovací systém | soubory ke stažení | Trendy ve vzdělávání 2014

didmattech14 2014

© Katedra technické a informační výchovy - Didmattech 2014