Pravidla užívání

Download center

Download center a obsah na něm umístěný je kompletně ve správě Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci.

Pravidla užívání

Pro manipulaci se software dostupným ke stažení platí následující ustanovení:

  • Je přísně zakázáno další šíření a pozměňování software.
  • Dodržujte licenční podmínky autora software.
  • Software slouží pouze pro studijní účely.
  • Software je určen pouze studentům PdF UP.
  • Každý student má právo na přidělení 1 DWN hesla.
  • Student je povinen software stáhnout nejpozději do 9 dnů od získání hesla.
  • Katedra neposkytuje žádné záruky na škody způsobené manipulací se software.

Web Katedry technické a informační výchovy

admin

© Katedra technické a informační výchovy PdF UP Olomouc 2009