Pravidla užívání

Download center

DWN hesla jsou přidělována na jméno pouze studentům Katedry technické a informační výchovy PdF UP, ve vyjímce studentům jiných kateder.

Jak získat DWN heslo

DWN hesla přiděluje zástupce vedoucího Katedry technické a informační výchovy.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D. havelkam(at)pdfnw.upol.cz

Web Katedry technické a informační výchovy

admin

© Katedra technické a informační výchovy PdF UP Olomouc 2009