Zvuk na počítači

Typy zvukových souborů (formátů)

Digitální zvuk, stejně jako informace v počítači, je uložen v souborech. Zvukové soubory mají různé charakteristiky a vlastnosti. (1)

WAV

Zkratka Waveform Audio Format. Základní zvukový formát vyvinutý firmami IBM a Microsoft. V tomto formátu jsou uloženy skladby na hudedních CD discích, lze s ním pracovat i na počítači.

MP3

MP3

MP3 je komprimovaný a ztrátový formát založený na kompresním alogoritmu MPEG. To znamená, že při převodu klasického hudebního souboru WAV do formátu MP3 dochází ke kompresi, tedy zmenšení velikosti souboru a také k odstranění zvuků, které se pohybují mimo hranice slyšitelnosti (mimo frekvenční rozsah, který je schpen člověk vnímat viz. Zvuk na počítači - úvod).

Při zachování poměrně vysoké kvality umožňuje zmenšit velikost hudebních souborů v CD kvalitě přibližně na desetinu, u mluveného slova však dává výrazně horší výsledky.

Při přehrávání dochází k dekomprimaci zvukového souboru - což mělo za následek, že dříve byly schopny formáty MP3 přehrávat pouze výkonné počítače. V dnešní pokročilé době už existují i přenosné MP3 přehrávače a formát MP3 se stal díky tomu velice populárním. Velmi rozšířený je pro svou relativně malou datovou velikost také na internetu.

Při kompresi mluveného slova jsou výsledky výrazně horší. Popsané maskování a potlačování tónů způsobuje, že u mluveného slova může být ve slově potlačena počáteční nebo koncová slabika. Mohou být také zkracovány pauzy mezi jednotlivými slovy. To působí u mluveného slova značně rušivě. (2)

WMA

Windows Media Audio (WMA) je komprimovaný zvukový formát vyvinutý jako součást Windows Media. Byl původně určen jako náhrada za MP3 (které bylo patentované a Microsoft musí platit za jeho začlenění ve Windows). Formát WMA je určen pro přehrávání ve Windows Media Player. Ostatní přehrávače běžící pod Windows s nim problém většinou nemají, případně vyžadují doinstalování přídavného pluginu.

OGG

Je formát souboru pro ukládaní zvukových záznamů založený na ztrátové kompresi. Ta spočívá ve vypouštění signálů o vyšších frekvencích ze záznamu. Formát ogg vznikl na zelené louce, není proto zatěžkán komerčními licencemi. Což je možný důvod používat jej místo mp3. S mp3 je tento formát sorvnatelný.

Proudová média (stream)

Formáty určené pro on-line poslech zvukových a hudebních souborů na internetu. Jejich nevýhodou je snížená kvalita zvuku. Mezi nejpoužívanější formáty patří RealAudio, WindowsMedia a QuickTime. Využívají je především internetová rádia.

MIDI

Musical Instrument Digital Interface nebo-li MIDI. Tento formát je určen pro profesionální hudebníky a slouží ke generování zvuků různých nástrojů , pro komunikaci mezi nástroji a počítačem a v neposlední řadě pro převod notového zápisu do zvukové podoby.

Důležité pojmy

Zvukové formáty, WAV, MP3, WMA, Proudová média, MIDI.

Kam dále

Pro další studium doporučuji pokračovat na kapitolu Software.

Zdroje a odkazy ke kapitole

1. ČEŠKOVÁ, M. Hudba na počítači. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0811-6.

2. MP3 [online], poslední aktualizace 8. 11. 2009 19:25 [cit. 15. 11. 2009], Wikizdroje.
    Dostupné z WWW: <http://cs.wikisource.org/wiki/MP3>

3. KAPOUNOVÁ, J. Elektronické kompetence. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7368-565-2.

Studijní web Katedry technické a informační výchovy PdF UP.

Odkazy: Univerzita Palackého v Olomouci | Katedra technické a informační výchovy