Proč mobility a Erasmus?

Kterých studijních oborů se mobility týkají?

Bakalářské studijní obory:

Magisterský studijní obor:

Doktorský studijní program:

Podrobnosti o studijních oborech lze získat v systému STAG (https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html#app_content)  V zahraničí mohou mít obory jiné názvy, musí být však příbuzné. Uzavřené bilaterální dohody v rámci programu Erasmus+ o mobilitě a spolupráci s těmito univerzitami:

Slovensko:

 1. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Slovensko, Katedra techniky a informačných technológií. http://www.ktit.pf.ukf.sk/
 2. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, Katedra techniky a technológií. https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-techniky-a-technologii/
 3. Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko, FMFI, Katedra základov a vyučovania informatiky. https://www.edi.fmph.uniba.sk/index.php
 4. Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko, Pedagogická fakulta. http://pf.ujs.sk/sk/
 5. Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovensko, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a informatiky. http://pdf.truni.sk/katedry/kmi/
 6. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko, Katedra fyziky, matematiky a techniky. http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/KFMT/
 7. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Slovensko. http://www.dti.sk/

Polsko:

 1. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, Polsko, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej, http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/jednostki-organizacyjne/katedra-inzynierii-komputerowej
 2. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Krakow, Polsko, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Instytut Techniki, http://www.up.krakow.pl/
 3. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polsko, Instytut Technologii i Mechatroniki a Instytut Nauki o Materiałach. http://www.wiinom.us.edu.pl/katedra-materialoznastwa

Slovinsko:

 1. Univerza v Mariboru, Maribor, Slovinsko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko http://fnm.um.si/

Turecko:

 1. Ondokuz Mayis University, Turecko. http://www.omu.edu.tr/en

 

Prezentace KTEIV pro zájemce o mobilty

Jak se přihlásit: Termín odevzdání přihlášek: 14. února 2017

Erasmus+: výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v partnerských zemích http://www.pdf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/erasmus/