Vědecká a výzkumná činnost

Vědecká a výzkumná činnost

Vědecká a výzkumná činnost Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

PDF Granty řešené na katedře v roce 2015

PDF Granty řešené na katedře v roce 2014

PDF Granty řešené na katedře v roce 2013

PDF Granty řešené na katedře v roce 2012

PDF Granty řešené na katedře v roce 2011

PDF Granty řešené na katedře v roce 2010

PDF Granty řešené na katedře v roce 2009

PDF Granty řešené na katedře v roce 2008

PDF Granty řešené na katedře v roce 2007

 

Projekty ESF