JTIE je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií, odborných prací a podstatných sdělení (pořádání konferencí, jubilea významných osobností atp.) z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín.

Orientuje se zejména na problematiku:

Publikovány jsou články českých i zahraničních autorů v anglickém, českém, slovenském, německém a polském jazyce. Časopis je nezávislý a má periodicitu 2x ročně(leden a říjen). Články v elektronické on-line verzi jsou k dispozici volně a v plném znění.

WebOdkaz na web časopisu »