Vedení katedry

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
Sekretářka: Mgr. Veronika Neumeisterová

 

Konzultační hodiny ZS 2017

doc. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

 

středa

pátek*

09:00 - 09:45

7:45 - 8:30

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.

 

čtvrtek

Jiný termín dle domluvy e-mailem

14:50 - 15:35

 

doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

 

úterý

Jiný termín dle domluvy e-mailem

08:00 - 9:30

 

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.

 

pondělí

pátek*

09:00 - 11:00

8:00 - 10:00

doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

 

úterý

pátek*

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

 

 

středa

pátek* (mimo výuku)

 

 

09:45 - 11:15

11:00 - 12:00

 

Mgr. Jaromír Basler

 

středa

čtvrtek*

10:00 - 11:00

15:00 - 16:00

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.

 

středa

pátek*

09:00 - 10:30

8:45 - 9:30

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.

 

pondělí

Studenti KS dle domluvy

10:15 - 11:15

 

doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing.-Paed.

 

pondělí (každé liché)

pátek* (dle rozvrhu)

9:30 - 10:00

 

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. čtvrtek (v týdnu výuky)
11:30 - 13:00

Mgr. Michal Mrázek

 

Mgr Vendula Budínová

Mgr. Hana Bučková

 

středa

Jiný termín dle domluvy e-mailem

úterý

pondělí

 

 

10:00 -11:30

 

9:30 - 10:30

10:30 - 11:30

 

 

* Pro studenty kombinovaného studia