Časopis JTIE

JTIE je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií, odborných prací a podstatných sdělení (pořádání konferencí, jubilea významných osobností atp.) z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín.

Orientuje se zejména na problematiku:

  • obecnětechnickéhovzdělávání realizovanéhonazákladních a středních školách,
  • výuky technických předmětů na vysokých školách,
  • rozvoje ICT kompetencí žáků základních a středních škol,
  • využívání ICT při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů na základních a středních školách,
  • výuky informatických předmětů na vysokých školách,
  • e-Learningu a tvorby distančních studijních opor,
  • výchovy k volbě povolání a
  • uveřejňování recenzí monografií, odborných publikací a učebnic z oblasti technické a informační výchovy.

Publikovány jsou články českých i zahraničních autorů v anglickém, českém, slovenském, německém a polském jazyce. Časopis je nezávislý a má periodicitu 2x ročně(leden a říjen). Články v elektronické on-line verzi jsou k dispozici volně a v plném znění.

WebOdkaz na web časopisu »