doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Kompletní studijní materiál publikovaný doc. PhDr. PaedDr. Jiřím Dostálem, Ph.D. naleznete na externím linku ZDE.

OdkazMultimediální studijní opora pro předmět Speciální didaktické praktikum 2

SouborMultimediální studijní opora ke stažení (zip) pro předmět Speciální didaktické praktikum 2


INOVACE VÝUKY APLIKACÍ MODERNÍCH INTERAKTIVNÍCH A MULTIMEDIÁLNÍCH POMŮCEK DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU

Projekt FRVŠ 2013

ČÍSLO PROJEKTU: 168/2013

TEMATICKÝ OKRUH: B5/a

ŘEŠITEL PROJEKTU: PaedDr. PhDr. JIŘÍ DOSTÁL, Ph.D.

SPOLUŘEŠITEL PROJEKTU: Doc. Ing. ČESTMÍR SERAFÍN, Dr. ING-PAEDIGIP

Studijní opora: Multimediální výukové programy