FRVŠ-Inovace přípravy učitelů techniky orientovaných disciplín v oblasti experimentální práce

Obsah

Počítačem podporované experimenty (PDF)

Návodky ISES

 

Tetrix

Složka obsahuje: Návodka TETRIX, SW RobotC, TETRIX a MINDSTORMS, Video

Stahujte ZDE (ZIP)


Previous page: Mechatronika a Autonatizace
Next page: Všeobecné