ICT koordinátor

Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále „ICT") ve vzdělávacím procesu.

Základní cíle vzdělávání:

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.

Kritéria výběru účastníků:

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Klíčové cílové kompetence

Charakteristika vzdělávání učitele-metodika informačních a komunikačních technologií

Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních „malých" školách kvalifikovaně: metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizace software, zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat provoz informačního systému školy. Studium by mělo naplnit svým obsahem a vhodným časovým rozvržením následující kompetence.

Kompetence k učení

 • role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické metody
 • využití počítače ve vzdělávacím procesu (nad rámec vlastní odbornosti1 účastníka)
 • organizace vedení školních žákovských a studentských projektů
 • vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu
 • užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání podporovaného ICT

 

Kompetence k řízení

 • zpracování a realizace ICT plánu školy
 • zpracování bezpečnostní politiky školy (pravidla bezpečnosti, provozní a SW řád školy)
 • organizace zapojení školy do regionálních (národních) projektů
 • organizace a metodická pomoc při provozu školního vzdělávacího a organizačního informačního systému

 

Kompetence ke správě ICT ve škole

 • základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání
 • základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT
 • znalost principů a možností počítačových sítí
 • znalost principů a možností moderních prezentačních technologií

 

Vyučované předměty

 1. Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
 2. Využití počítače ve vzdělávacím procesu - vybraný okruh
 3. Využití počítače ve vzdělávacím procesu - vybraný okruh
 4. Využití počítače ve vzdělávacím procesu - vybraný okruh
 5. Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT
 6. Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa
 7. Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP
 8. Informační systém školy, webová prezentace školy
 9. Vedení školních žákovských projektů
 10. Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)
 11. Moderní technologie - aktuální informace, užití ve škole
 12. Počítač a volný čas dětí a mládeže
 13. Užití ICT ve speciální pedagogice
 14. Principy a možnosti počítačových sítí
 15. Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace
 16. Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu

 

Kontaktní osoby:

 • informace o náplni studia: PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. (viz )
 • přihlášky a administrativa: PaedDr. Irena Smetanová - studijní referentka (tel.: +420 585 635147, e-mail: irena.smetanova@upol.cz)

 

Další informace

 

 

 

 


Previous page: Studijní obory
Next page: Mobilita studentů