Konzultační hodiny

Vedení katedry

Vedení katedry

Vedoucí katedry: doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
Sekretářka: Kateřina Valůšková

 

Konzultační hodiny LS 2017 (15.2.2017 - 30.6.2017)

doc. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. čtvrtek 09:00 - 09:45
Mgr. Martin Havelka, Ph.D. pondělí 15:00 - 15:45
doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. úterý 09:30 - 10:30
RNDr. Miroslav Janu, Ph.D. pondělí i út
09:00 - 10:00
PhDr. Milan Klement, Ph.D. úterý
10:00 - 12:00
doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. čtvrtek
08:30 - 09:30
Mgr. Jan Kubrický, Ph.D.
pondělí
16:20 - 16:40 (P3)*
Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D. úterý 09:00 - 10:00
Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
pondělí 10:30 - 11:30
Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing.-Paed. dle dohody emailem
Prog. Ing. Veronika Stoffová, CSc. Čtvrtek**
11:30 - 13:00
Ing. Martin Papež
Pondělí*
8:00 -9:35*

* Po předchozí domluvě emailem

** V týdnu výuky


Previous page: Pracovníci katedry
Next page: Studium