Mobilita studentů

Mobilita

Zahraniční pobyty studentů katedry technické a informační výchovy PdF UP Olomouc na základě využití možností mezinárodní mobilty v programu ERASMUS.

 

Program ERASMUS je zaměřen na:

a) Mobilitu studentů za účelem studia na vysokoškolských institucích a za účelem stáže v podnicích, školicích a výzkumných střediscích nebo jiných organizacích.

b) Mobilitu pedagogických pracovníků vysokoškolských institucí za účelem výuky nebo odborné přípravy v zahraniční partnerské instituci.

Základní podmínky pro mobilitu studentů

  • student musí mít ukončený minimálně první ročník VŠ studia
  • student musí být zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu mobilita musí probíhat na základě BILATERÁLNÍ DOHODY mezi institucemi, které vlastní Erasmus University Charter
  • délka pobytu - 3-12 měsíců
  • studium v zahraničí musí být plně uznáno jako řádná součást studia na domácí instituci Learning Agreement, Transcript of records
  • studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd. studenti musí mít trvalý pobyt ve vysílající zemi, která je zapojena do LLP

Na katedře technické a informační výchovy je možno realizovat studentské i učitelské mobility na partnerské univerzity:

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, Polsko
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Techniki (http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy)

Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
Materiálovo technologická fakulta, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied (http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1848)


Previous page: ICT koordinátor
Next page: Výukové materiály