Ostatní mobilty

1) CEEPUS CIII-HU-0019-12-1617

  • https://www.ceepus.info/login/login.aspx#nbb
  • Kontakt: Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
  • CEEPUS koordinátor email: martin.havelka@upol.cz tel: 585 635 812

2) Norské fondy

  • http://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy
  • Kontakt: Mgr. Pavlína Částková, Ph.D. pavlina.castkova@upol.cz tel: 585 635 808

3) Další nabídky stipendií

  • http://www.pdf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/
  • Kontakt za PdF: Mgr. Jana Dostálová vedoucí zahraničního oddělení e-mail: jana.dostalova(at)upol.cz tel.: 585 635 007

 


Previous page: ERASMUS +
Next page: Vědecká a výzkumná činnost