Pracoviště


Zajištění výuky

Pracoviště

TEORETICKÁ výuka je realizována v posluchárnách, vybavených moderní audiovizuální technikou a zařízením, které má prohloubit studentům přijímání nových poznatků ve studiu. Odborná pracovitě katedry zahrnují jak laboratorní prostory, tak odborné dílenské prostory a přilehlá pracovitě.

 

Učebny výpočetní techniky P11, P3 a N35

Výuka práce na PC je jednou se stěžejních oblastí přípravy budoucích absolventů. Moderně pojaté učebny s nejmodernějšími typy počítačů nabízí široké spektrum realizace: Práce pod systémem Windows 7 a 2003 a 2008 server.

  • Práce s programovým balíkem MS Office 2010 a 2013.
  • Práce s Internetem a WWW stránkami.
  • Programování pomocí Visual Studia.NET.
  • Práce s grafickými programy Corel Draw!, Zoner Callisto, Adobe Photoshop apod.
  • Práce s grafickými systémy AutoCAD 2010 a 2014, Inventor 2014.

Počítačová místnost pro studenty N23

Moderní prostory vybavené 40 PC a 45 přípojných míst včetně Wi-Fi.

Laboratoř elektrotechniky, elektroniky a speciálních praktik v elektrotechnice N33 a N34

Laboratorní prostory pro výuku elektrotechniky i elektroniky je nedílnou součástí odborných praktických cvičení. Pro laboratorní výuku jsou k dispozici moderní elektrotechnické a elektronické stavebnice vybavené i měřícími kartami, čidly a řídícím počítačem včetně výukového experimentálního měřicího a simulačního systému rc 2000 - µLAB, studenti se seznamují s využitím počítačů pro měření a vyhodnocování dat. Simulační systém EWB, který je také součástí výbavy laboratorních počítačů, umožňuje veškerá měření zároveň simulovat i včetně měřících přístrojů. Součástí přístrojového vybavení jsou nejmodernější měřici přístroje analogové a digitální včetně digitálních osciloskopů, generátorů apod. Součástí učebny je také interaktivní tabule.

Laboratoř speciálních didaktických praktik N31 Lego

Pro laboratorní výuku speciálních didaktických praktik jsou k dispozici moderní konstrukční stavebnice Lego: vybrané sady Lego DUPLO (předškolní pedagogika), Sady Lego WeDo (pro první stupeň ZŠ), Lego MINDSTORMS EDUCATION (ve verzích RCX, NXT a EV3) pro ZŠ a ŠŠ. Učebna je vybavena 16ti stanicemi PC, sestavené modely se programují v sw Lego Education WeDo a sw Lego Mindstorms Education. Sady Lego MINDSTORMS EDUCATION NXT doplňují sety TETRIX a software ROBOTC. Pro datalogging lze vedle Lego kostek RCX, NXT a EV3 využít také datalogery LogIT s širokou škálou senzorů. Součástí učebny je také interaktivní tabule.

Dílna pro ruční a strojní zpracování kovů DKO

Studenti se zde seznamují se základy obrábění kovů a s nástroji, které se k tomuto účelu používají. Nedílnou součástí této dílny je i strojní obrábění, kde studenti mají k dispozici soustruh, podélnou i příčnou frézku, stojanovou vrtačku, brusku apod.

Dílna pro ruční a strojní zpracování dřeva DDR

Studenti se zde seznamují se základy obrábění dřeva a s nástroji, které se k tomuto účelu používají. Součástí této dílny je i strojní obrábění, kde studenti mají k dispozici okružní a pásovou pilu, hoblovku, soustruh, pásovou a kotoučovou brusku.

Laboratoř materiálů LMA

V prostorách učebny jsou prováděna praktická cvičení zaměřená na zjišťování vlastností a vyhodnocování struktury technických materiálů, zejména dřeva, kovů a polymerů. Při technologických cvičeních jsou demonstrovány vybrané technologické činnosti, stanovovány podmínky jejich průběhu, prováděny jsou postupy využívané při kontrole především strojírenské výroby. K vybavení náleží metalografický mikroskop, Charpyho kladivo, tvrdoměry, trhačka (jedna klasická mechanická a druhá řízená PC), pec na vzorky a další zařízení.

Dílna pro práci s textilem LEL

Studenti pracují a prakticky se seznamují s takovými materiály jako je textil, papír a tzv. drobný technický materiál. Při praktických cvičeních realizující další dimenze techniky - zejména se jedná o oblast tvorby životního prostředí a jeho následné ochrany, průmyslový design, kultura bydlení a odívání. Umělecké i praktické výrobky studentů jsou pak součástí vystavovaných sbírek katedry a jsou ve většině případů vysoce hodnoceny. Součástí učebny je také interaktivní tabule.

 

 Previous page: Historie katedry
Next page: Pracovníci katedry