Pracovníci katedry

Vedení katedry

doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Vedoucí katedry

email: j.dostal@upol.cz
tel: 585 635 818

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.

Zástupce vedoucího pro studijní záležitosti

email: martin.havelka@upol.cz
tel: 585 635 812

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.

Zástupce vedoucího pro organizaci a zahraniční záležitosti

email: pavlina.castkova@upol.cz
tel: 585 635 808

Mgr. Veronika Neumeisterová


Sekretářka katedry

email: veronika.neumeisterova@upol.cz
tel: 585 635 802


Profesoři

Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

Oblasti výzkumu: Modelovanie a simulácia systémov; Vizualizované, interaktívne, animačno-simulačné modely vo vzdelávaní; didaktika informatiky a programovania; Terminológia informatiky a digitálnych technológií.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: veronika.stoffova@upol.cz
tel: 585 635 817

Prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. - emeritní profesor

Oblasti výzkumu: Vedecko-technická terminológia, terminológia v edukácii, terminológia IKT, termíny v medzinárodnej odbornej komunikácii; terminologická gramotnosť a terminologická kultúra, didaktika materiálovedy.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: StoffaJan@seznam.cz
tel: 585 635 817


Docenti

doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Oblasti výzkumu: Badatelsky orientovaná výuka, obecné principy vzdělávání v informatice a technice, učební pomůcky, využití informačních technologií ve výuce.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: j.dostal@upol.cz
tel: 585 635 818

doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Oblasti výzkumu: Didaktika informačních technologií, vícerozměrné statistické metody (zvláště shluková a faktorová analýza), metodologie pedagogického výzkumu.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: miroslav.chraska@upol.cz (studentům se doporučuje upřednostnění osobní komunikace v konzultačních hodinách nebo využití telefonu)
tel: 585 635 803

doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Oblasti výzkumu: Teorie a praxe elektronického učení, e-learning a jeho aplikace ve vzdělávání, tvorba a evaluace elektronických vzdělávacích materiálů, virtualizační technologie.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: milan.klement@upol.cz
tel: 585 635 811

doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed.

Oblasti výzkumu: Didaktika elektrotechniky a elektroniky, tvorba a evaluace elektro stavebnic, vizualizace a virtualizace elektro stavebnic, e-learning v technicky orientovaném vzdělávání, bezpečnost práce ve vzdělávání.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: cestmir.serafin@upol.cz
tel: 585 635 801

doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

Oblasti výzkumu: Problematika didaktické transformace obsahu pro výuku v technických předmětech.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: jiri.kropac@upol.cz
tel: 585 635 805


Odborní asistenti a asistenti

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.

Oblasti výzkumu: Hodnotící procesy na primární škole, technická výchova v primárním a preprimárním vzdělávání, multikulturní výchova.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: pavlina.castkova@upol.cz
tel: 585 635 808

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.

Oblasti výzkumu: Problematika aplikace vybraných konstrukčních stavebnic do výuky obecně technického a odborných vyučovacích předmětů.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: martin.havelka@upol.cz
tel: 585 635 812

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.

Oblasti výzkumu: Herní aktivity se zaměřením na mateřské školy a handicapované děti, konstrukce a vývoj hraček na bázi dřeva, problémy výuky o zpracování dřeva na ZŠ a SŠ.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: miroslav.janu@upol.cz
tel: 585 635 804

Mgr. Jaromír Basler

Oblasti výzkumu: Počítačové didaktické hry a jejich využití ve výuce. Problematika digitální fotografie.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: jaromir.basler@upol.cz
tel: 585 635 806


Lektoři (interní + externí)


Mgr. Jan Kubrický, Ph.D.

Oblasti výzkumu: Kompetence učitele s bližším zaměřením na ICT kompetence učitele - modely a struktura. Webové a databázové technologie.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: jan.kubricky@upol.cz
tel: 585 635 819

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.

Oblasti výzkumu: Problematika technického vzdělávání a didaktika technické výchovy na primární škole. Vybrané přístupy vzdělávání v technicky zaměřených předmětech pro II. st. ZŠ.

Research gate: follow | Publikační činnost: OBD

email: ludek.kvapil@upol.cz
tel: 585 635 807

Ing. Iva Dvořáková, CSc.
dvorakova.kt@seznam.cz


Studenti DSP

Mgr. Lenka Janská

Oblasti výzkumu: Vlivy působení informačních a komunikačních technologií na učení žáků.

Publikační činnost: OBD

email: janska.upol@seznam.cz
tel: 585 635 819

Mgr. Vendula Budínová

Oblasti výzkumu: Konektivismus jako determinanta rozvoje systému nižšího sekundárního vzdělávání v oblasti informatiky

Publikační činnost:

email: vendula.budinova01@upol.cz
tel: 585 635 820

Mgr. Hana Bučková

Oblasti výzkumu: Současný trend vzdělávání a praxe učitelů informatiky na základních školách v ČR a zahraničí

Publikační činnost:

email: hana.buckova02@upol.cz
tel: 585 635 820

Xiaojun Wang

Oblasti výzkumu: Efektivita využívání ICT při výuce cizích jazyků, iPad a jiné mobilní technologie ve výuce.

Publikační činnost:

email: d005007@163.com
tel: 585 635 820

Mgr. Michal Mrázek

Oblasti výzkumu: MOOC, on-line kurzy ve vzdělávání.

Publikační činnost:

email: michal.mrazek02@upol.cz
tel: 585 635 820

Mgr. Pavel Chrbjat

Oblasti výzkumu: Vliv anglických multimédií ve volnočasových aktivitách na rozvoj jazykových kompetencí studentů.

Publikační činnost:

email: pavel.chrbjat01@upol.cz
tel: 585 635 820


Sekretariát

Mgr. Veronika Neumeisterová


Úterý: 7:30 - 15:00
Čtvrtek: 7:30 - 15:00
Pátek: 12:30 - 15:00

email: veronika.neumeisterova@upol.cz
tel: 585 635 802


Previous page: Pracoviště
Next page: Konzultační hodiny