Nové technologie ve vzdělávání

Vzdělávací software a interaktivní tabule


Celý sborník z konference ve formátu PDF

Publikace obsahuje příspěvky účastníků vědecko-odborné konference Nové technologie ve vzdělávání : vzdělávací software a interaktivní tabule, konané pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc., 11. – 15. 10. 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Jednotlivé příspěvky byly lektorovány samostatně, publikaci jako celek oponoval PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Publikace je přílohou k elektronické verzi časopisu Journal of Technology and Information Education (ISSN 1803-6805) – 1. číslo/2011.