Přihlašovací systém Soubory Časopis Trends in Education

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci

ve spolupráci se

Střední průmyslovou školou strojnickou v Olomouci

Vás zvou

na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci

konanou pod záštitou rektora Univerzity Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslava Millera, M. A., Ph.D.

a

děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. Ing-Paed. IGIP

Konference bude probíhat dnech 19. a 20. června 2014 v budově
Pedagogické fakulty na Žižkově náměstí 5, Olomouc

úvodní stránka | přihlašovací systém | soubory ke stažení | Didmattech 2014

Treny ve vzdělávání 2014

© Katedra technické a informační výchovy 2011 - Trendy ve vzdělávání 2014