Trends in Education: Information Technologies and Technical Education

Trendy ve vzdělávání: Informační technologie a technické vzdělávání

Conference Proceedings

O časopisu Redakční rada Pokyny pro autory   Redakce

                 

 

 
Enter - Vstup
                   
Enter - Vstup Enter - Vstup
                   
Enter - Vstup Enter - Vstup
Enter - Vstup Enter - Vstup

 

 Name and address of publisher: Palacký University, Faculty of Education, Department of Technical Education and Information Technology, Olomouc

Název a sídlo vydavatele: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy, Olomouc

ISSN 1805-8949